เงื่อนไขและการบริการ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ของท่าน และความสัมพันธ์ของท่านกับ Partnership/tescolotus.com (Tesco หรือ ‘เรา’ ในที่นี้) โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com เมื่อท่านเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่าการให้บริการใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

1.  การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

2.   การแก้ไข

3.   การลงทะเบียน

4.   พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย

 5.   บริการที่ยกเว้น

 6.   ทรัพย์สินทางปัญญา

 7.   ข้อจำกัด

 8.   ความพร้อมของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

 9.   สิทธิของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน

 10. การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

 11. เว็บไซต์ภายนอก

 12. การโฆษณาและสปอนเซอร์

 13. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 14. การใช้งาน Community Site

 

1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

ท่านสามารถใช้บริการส่วนบุคคลในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่กำหนดไว้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราอย่างเคร่งครัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

2. การแก้ไข

เราอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ และท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อลงทะเบียน หรือผ่านช่องทางการประกาศในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเริ่มมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com หลังจากที่เราได้แจ้งเตือนหรือประกาศแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com  หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com หลังจากวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นมีผล การกระทำของท่านจะถือว่าเป็นการยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้น

3. การลงทะเบียน

การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com นั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งต่อเราทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านจากที่ให้ไว้เมื่อแรกลงทะเบียน ด้วยการเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนตัวต่างๆ

4. พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือรายการสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อผ่านทางเว็บไซด์  หัวข้อ ติดต่อเรา “ข้อติชมและเสนอแนะ” หรือทางอีเมล Tescolotus.Partnership@th.tesco.com ในทันที

5. บริการที่ยกเว้น

บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com นั้นไม่รวมถีงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com หากท่านต้องการเข้าใช้เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคม เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดขี้น

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ฐานข้อมูล และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ท่านสามารถอ่านและแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ได้ทางจอคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเนื้อหาไว้ในรูปแบบอิเล็คโทรนิคบนแผ่นดิสก์ (แต่มิใช่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) หรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาหนึ่งฉบับเพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่การค้า โดยห้ามมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ใดๆ ท่านไม่สามารถนำเนื้อหาหรือส่วนประกอบในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ไปผลิตซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือจำหน่าย หรือนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ไม่มีการระบุใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่อนุญาตให้ท่านใช้สัญลักษณ์ทางการค้าของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสัญลักษณ์ทางการค้าของ TESCOLOTUS.COM อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

7. ข้อจำกัด

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิด ก่อกวน หมิ่นประมาท ให้ร้าย ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือไม่เหมาะสม
 2. ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือจารีตประเพณี
 3. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นได้ไม่ได้รับอนุญาต
 4. แทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ของบุคคลอื่น
 5. ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
 6. แทรกแซงหรือทำลายระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com
 7. กระทำหรือส่งต่อหรือจัดเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของ

เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโพสท์เนื้อหาบนเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com หรือการลบเนื้อหาที่ถูกโพสท์เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับการสูญเสียทั้งหมด หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราเสียหาย ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้คำตัดสินอันเป็นที่สิ้นสุดของศาล และการชำระค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปในข้อตกลงใดๆ อันมีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องกับ:

 1. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ของท่านนั้น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาทหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 3. ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Community Site ของท่าน

8. ความพร้อมของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

แม้ว่าเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราไม่สามารถให้คำรับรองได้ว่าบริการของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะตอบสนองความต้องการของท่าน เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ไม่สามารถการันตีได้ว่าการบริการนั้นจะปราศจากข้อบกพร่อง หากเกิดข้อบกพร่องใดๆ ในการให้บริการ ท่านสามารถรายงานได้ที่ฝ่ายคู่ค้าสัมพันธ์ (Supplier Partnership) ทางอีเมลได้ที่ Tescolotus.Partnership@th.tesco.com เราจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ของท่านอาจถูกจำกัดในบางโอกาสเมื่อมีการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือเมื่อมีการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะพยายามดำเนินการให้เว็บไซต์สามารถใช้บริการได้ดังเดิมให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้

9. สิทธิของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน

เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com อาจระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ทันทีตามวิจารณญาณของเราหรือเมื่อท่านฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านดำเนินการเช่นนี้แล้ว ท่านจำต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

การระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนและสิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะไม่มีผลต่อสิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนและสิทธิดังกล่าว

10. การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

Partnership/tescolotus.com เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตัวท่านเอง เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ให้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาอื่นๆ และในขณะที่เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com พยายามที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง แต่เราจะไม่รับผิดชอบในการดังกล่าวทั้งสิ้น หากไม่มีเหตุอันสมควร เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือจากปัญหาทางเทคนิคที่ท่านพบจากการใช้งานเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com หากเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ได้รับแจ้งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เราจะพยายามแก้ไขข้อมูลนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 1. อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมของท่านไม่รองรับเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com
 2. ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com
 3. ความไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com
 4. เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ไม่สามารถทำตามความประสงค์ของท่านได้

ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงและยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามในความเสียหายที่ตามมาหรือไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออมที่จะได้รับ การสูญเสียเงินที่ใช้จ่าย การสูญเสียความเป็นส่วนตัว และการสูญเสียข้อมูล) หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือมาจากการลงโทษใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่แสดงว่าเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการละเลยของเรา

11. เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ค้าผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

12. การโฆษณาและสปอนเซอร์

บางส่วนของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com อาจมีการโฆษณาหรือสปอนเซอร์ เจ้าของโฆษณาหรือสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาที่ใช้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

13. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกตัดสินโดยศาลประเทศไทยเท่านั้น

14. การใช้งาน Community Site

Community Site แต่ละหน้าในเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com อนุญาตให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านทางกระดานข้อความและกระทู้ของผู้ใช้อื่นได้ เราแนะนำว่าท่านไม่ควรโพสต์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน Community Site ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม (ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน)

ท่านไม่สามารถใช้งาน Community Site เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ตัดต่อข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก่อความรำคาญ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย เหยียดเชื้อชาติ ละเมิด ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือน่ารังเกียจ
 2. ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้กระทำความผิดทางอาญา ส่งผลไปถึงการรับผิดชอบความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งต่อเนื้อหาที่มีโฆษณาหรือข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่หรือ “สแปม”
 4. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. แทรกแซงการใช้งานหรือความบันเทิงของบุคคลอื่นในการเข้าใช้ Community Site
 6. สร้าง หรือส่งต่อ หรือจัดเก็บสำเนาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็คโทรนิคที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
 7. ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น
 8. อ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งภายนอกเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com หรือ
 9. โฆษณาประชาสัมพันธ์

เรามิได้ควบคุมเนื้อหาที่แสดงอยู่ใน Community Site อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหา ลบเนื้อหาที่ถูกโพสต์บน Community Site และติดต่อท่าน เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านโพสต์ใน Community Site เราอาจดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของ Community Site เพราะฉะนั้น หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาใดใน Community Site ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยกดปุ่มเลือก “รายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม” เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกจาก Community Site หากเรามีเหตุผลอันสมควรในการเชื่อว่าเนื้อหาที่ท่านแสดงใน Community Site ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะติดต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เรามิได้เป็นตัวแทนในการรับรองความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อมูล หรือถ้อยแถลง ที่แสดงอยู่ในกระดานข้อความโดยบุคคลที่สาม ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความที่ท่านโพสต์ลงในกระดานข้อความ และความคิดเห็นที่แสดงออกของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งแสดงแทนความคิดเห็นของเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com

ท่านจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านเป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 3. ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมการโฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Community Site ของท่าน

โดยการเสนอเนื้อหา ท่านได้อนุญาตให้เราผลิตซ้ำ ดัดแปลง แปล นำเสนอ เผยแพร่ เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและในรูปแบบใดก็ได้ตลอดไป โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อต่อการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของ Community Site

15. แบบสำรวจคู่ค้า

เราอาจติดต่อท่านโดยขึ้นอยู่กับการแสดงความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้จากการแจ้งข้อติชมและเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ หรือการส่งอีเมลผ่านทาง Vendor.Partnership@th.tesco.com

16. เบ็ดเตล็ด

ท่านไม่สามารถมอบหมาย มอบสิทธิ์ หรือโอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลใดได้

หากพบว่าข้อกำหนดใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เป็นโมฆะโดยอำนาจตัดสินของศาล การเป็นโมฆะของข้อกำหนดนั้นจะไม่กระทบกับข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และเว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ละเลยการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้น เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะยังคงได้รับอำนาจในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาได้หลังจากวันที่เกิดการฝ่าฝืน หรือในสถานการณ์อื่นที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดจากสภาวะที่อยู่เหนือการควบคุมของเว็บไซต์

บุคคลใดที่มิได้มีส่วนในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่จะไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาของบุคคลที่สามที่ปรากฏนอกเหนือไปจากกฎหมายนั้น

 

เว็บไซต์ Partnership/tescolotus.com ครอบครองและดำเนินการโดย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด

โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230

หากท่านมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อฝ่ายคู่ค้าสัมพันธ์ที่ Tescolotus.Partnership@th.tesco.com

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ชื่อบริษัท*
รหัสคู่ค้า 5 หลัก*
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่ง*
อีเมล*
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)*
สินค้าและบริการที่ขายให้กับเทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ)*
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเป็นคู่ค้ากับเรา
ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่อยู่
ปีที่เปิดดำเนินการบริษัท / โรงงาน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียนบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)
อีเมล
เว็บไซต์
รูปสินค้าและบริการ
UPLOAD
UPLOAD
UPLOAD
สถานะผู้ประกอบการ​ (สามารถตอบได้มากกว่า 1)
ผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้นำเข้า
ผู้แบ่งบรรจุ
สินค้าและบริการที่ขายให้เทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ) *
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อสินค้าและบริการ / ยี่ห้อ
รายละเอียดของสินค้าและบริการ
ปัจจุบันจำหน่ายสินค้านี้ให้ที่ใดบ้าง
กำลังการผลิตต่อเดือน
มาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
เลขสารบบอาหารจากสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.) โปรดระบุ
เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โปรดระบุ
GAP
ISO 9000 / 9001 / 9002
ISO 14000
ISO / IEC 17025
HACCP
BRC
GMP
โครงการอาหารปลอดภัย "Food Safety" ของกระทรวงสาธารณสุข
SA 8000
อยู่ในระหว่างการขอใบรับรอง (โปรดระบุ)
ไม่มีใบรับรอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ลงทะเบียน
คุณสมัครเป็นคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
กรุณารอการตอบกลับ ระหว่างทีมงานจะพิจารณาข้อมูลของท่าน
ตกลง
ลงทะเบียน
คุณลงทะเบียนคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
บัญชีของท่านจะถูกตรวจสอบ และท่านจะได้รับลิงค์สำหรับการ log in กลับไป
ตกลง
แก้ไขสำเร็จ
ตกลง
แก้ไขไม่สำเร็จ
ตกลง