เรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการ

ข่าวดีที่น่าภูมิใจอีกครั้ง เทสโก้ โลตัส ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถึง 188 สาขา นับเป็นบริษัทที่ได้รางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจำนวนมากที่สุดถึง 10 ปีติดต่อกัน  

งานประชุมคู่ค้า ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 11 มกราคม 2561   1. บริษัท เจ.พี.เค. การ์เมนท์ จำกัด    คุณสุนทรี สรรค์เสถียร    คุณศรัณย์ธร ตั้งใจเชิดชูธรรม เจ.พี.เค. การ์เมนท์ ผู้ผลิตเสื้อผ้าบุรุษประเภทเสื้อคอกลมและเสื้อโปโลรายใหญ่ที่สุดภายใต้...

ปัจจุบันร้อยละ 80 ของคู่ค้าเทสโก้ โลตัส เป็นเอสเอ็มอี จำนวนมากกว่า 9,000 ราย ที่จำหน่ายสินค้าและเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส มีลักษณะการทำงานกับเอสเอ็มอีและคู่ค้าทุกรายในแบบพันธมิตร ที่มีเป้าหมายคือการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  นอกจากนั้นยังเพิ่มช่องทา...

สหกรณ์การเกษตรประตูป่า  “เทสโก้ โลตัส เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มั่นคงให้เกษตรกร ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างมีระบบ มีการสั่งซื้อล่วงหน้า ทำให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูก และบริหารต้นทุนได้ดี อีกทั้งไม่ต้องประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ซึ่งช่วยให้พวกเขามีรายได้ที่มั่นคง เมื่อคิดเฉ...

  • 1
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ชื่อบริษัท*
รหัสคู่ค้า 5 หลัก*
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่ง*
อีเมล*
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)*
สินค้าและบริการที่ขายให้กับเทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ)*
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเป็นคู่ค้ากับเรา
ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่อยู่
ปีที่เปิดดำเนินการบริษัท / โรงงาน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียนบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)
อีเมล
เว็บไซต์
รูปสินค้าและบริการ
UPLOAD
UPLOAD
UPLOAD
สถานะผู้ประกอบการ​ (สามารถตอบได้มากกว่า 1)
ผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้นำเข้า
ผู้แบ่งบรรจุ
สินค้าและบริการที่ขายให้เทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ) *
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อสินค้าและบริการ / ยี่ห้อ
รายละเอียดของสินค้าและบริการ
ปัจจุบันจำหน่ายสินค้านี้ให้ที่ใดบ้าง
กำลังการผลิตต่อเดือน
มาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
เลขสารบบอาหารจากสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.) โปรดระบุ
เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โปรดระบุ
GAP
ISO 9000 / 9001 / 9002
ISO 14000
ISO / IEC 17025
HACCP
BRC
GMP
โครงการอาหารปลอดภัย "Food Safety" ของกระทรวงสาธารณสุข
SA 8000
อยู่ในระหว่างการขอใบรับรอง (โปรดระบุ)
ไม่มีใบรับรอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ลงทะเบียน
คุณสมัครเป็นคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
กรุณารอการตอบกลับ ระหว่างทีมงานจะพิจารณาข้อมูลของท่าน
ตกลง
ลงทะเบียน
คุณลงทะเบียนคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
บัญชีของท่านจะถูกตรวจสอบ และท่านจะได้รับลิงค์สำหรับการ log in กลับไป
ตกลง
แก้ไขสำเร็จ
ตกลง
แก้ไขไม่สำเร็จ
ตกลง