เทสโก้ โลตัส ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

20 ธันวาคม 2560 -- เทสโก้ โลตัส ประกาศแต่งตั้ง นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทน มร. จอห์น คริสตี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คุณสมพงษ์ เป็นชาวไทยท่านแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของเทสโก้ โลตัส โดยคุณสมพงษ์ได้เริ่มงานกับเทสโก้ โลตัส มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในหลายภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายการพานิชย์ งานวางแผนพื้นที่และการจัดเรียงสินค้า งานด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ศูนย์การค้า โดยตำแหน่งล่าสุดคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพานิชย์ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโนบายและบริหารงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ จัดเรียงสินค้า และซัพพลายเชน

มร. โทนี่ ฮ็อกเก็ต ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ ภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแต่งตั้ง คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ของ
เทสโก้ โลตัส คุณสมพงษ์มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกที่ยาวนาน มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานที่โดดเด่นมากมาย เช่น ล่าสุดได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารสด โดยการแต่งตั้งคุณสมพงษ์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทสโก้ในการพัฒนาความก้าวหน้าทาอาชีพให้กับพนักงานที่มีศักยภาพของเรา”

มร. จอห์น คริสตี้ ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นในหลายภาคส่วนในช่วงเวลา 36 ปี ที่ร่วมงานกับกลุ่มเทสโก้ โดยได้เริ่มการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555  และจะสิ้นสุดวาระการทำงานกับกลุ่มเทสโก้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

มร. โทนี่ ฮ็อกเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมขอขอบคุณจอห์น คริสตี้ สำหรับการบริหารงานอย่างดีเยี่ยมในช่วง 6 ปีที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของเทสโก้ โลตัส ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว

ธุรกิจเทสโก้ โลตัส เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำตลาดในฐานะห้างค้าปลีกที่ลูกค้าแนะนำมากที่สุดในประเทศไทย โดยนอกจากความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าในประเทศไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวันแล้ว จอห์นยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการวางแผนผู้ที่จะมารับตำแหน่งแทน”

 

 

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ชื่อบริษัท*
รหัสคู่ค้า 5 หลัก*
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่ง*
อีเมล*
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)*
สินค้าและบริการที่ขายให้กับเทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ)*
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเป็นคู่ค้ากับเรา
ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่อยู่
ปีที่เปิดดำเนินการบริษัท / โรงงาน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียนบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)
อีเมล
เว็บไซต์
รูปสินค้าและบริการ
UPLOAD
UPLOAD
UPLOAD
สถานะผู้ประกอบการ​ (สามารถตอบได้มากกว่า 1)
ผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้นำเข้า
ผู้แบ่งบรรจุ
สินค้าและบริการที่ขายให้เทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ) *
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อสินค้าและบริการ / ยี่ห้อ
รายละเอียดของสินค้าและบริการ
ปัจจุบันจำหน่ายสินค้านี้ให้ที่ใดบ้าง
กำลังการผลิตต่อเดือน
มาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
เลขสารบบอาหารจากสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.) โปรดระบุ
เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โปรดระบุ
GAP
ISO 9000 / 9001 / 9002
ISO 14000
ISO / IEC 17025
HACCP
BRC
GMP
โครงการอาหารปลอดภัย "Food Safety" ของกระทรวงสาธารณสุข
SA 8000
อยู่ในระหว่างการขอใบรับรอง (โปรดระบุ)
ไม่มีใบรับรอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ลงทะเบียน
คุณสมัครเป็นคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
กรุณารอการตอบกลับ ระหว่างทีมงานจะพิจารณาข้อมูลของท่าน
ตกลง
ลงทะเบียน
คุณลงทะเบียนคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
บัญชีของท่านจะถูกตรวจสอบ และท่านจะได้รับลิงค์สำหรับการ log in กลับไป
ตกลง
แก้ไขสำเร็จ
ตกลง
แก้ไขไม่สำเร็จ
ตกลง