Tesco Lotus Supplier Conference 2018

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30  - 13.30 น.  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Thursday 11 January 2018, 08.30 am - 01.30 pm at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

 

กรุณาลงทะเบียนในแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560    

Please complete registration by Friday 15 December 2017

 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางเทสโก้โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนตามรายชื่อที่แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยจำกัดเพียง 2 ที่นั่งต่อบริษัท/ห้างร้าน เท่านั้น

Remark : Due to seat limitation, we reserve the rights to register no more than 2 seats per company.

 

               

                                                                                      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนก Supplier Partnership      

โทร: 027979000 ต่อ 5779, 5780, 3203, 2773, 2757, 2786        

อีเมล์: TescoLotusPartnership@TH.TESCO.COM      

                                                     

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ชื่อบริษัท*
รหัสคู่ค้า 5 หลัก*
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่ง*
อีเมล*
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)*
สินค้าและบริการที่ขายให้กับเทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ)*
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเป็นคู่ค้ากับเรา
ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่อยู่
ปีที่เปิดดำเนินการบริษัท / โรงงาน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียนบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)
อีเมล
เว็บไซต์
รูปสินค้าและบริการ
UPLOAD
UPLOAD
UPLOAD
สถานะผู้ประกอบการ​ (สามารถตอบได้มากกว่า 1)
ผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้นำเข้า
ผู้แบ่งบรรจุ
สินค้าและบริการที่ขายให้เทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ) *
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อสินค้าและบริการ / ยี่ห้อ
รายละเอียดของสินค้าและบริการ
ปัจจุบันจำหน่ายสินค้านี้ให้ที่ใดบ้าง
กำลังการผลิตต่อเดือน
มาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
เลขสารบบอาหารจากสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.) โปรดระบุ
เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โปรดระบุ
GAP
ISO 9000 / 9001 / 9002
ISO 14000
ISO / IEC 17025
HACCP
BRC
GMP
โครงการอาหารปลอดภัย "Food Safety" ของกระทรวงสาธารณสุข
SA 8000
อยู่ในระหว่างการขอใบรับรอง (โปรดระบุ)
ไม่มีใบรับรอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ลงทะเบียน
คุณสมัครเป็นคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
กรุณารอการตอบกลับ ระหว่างทีมงานจะพิจารณาข้อมูลของท่าน
ตกลง
ลงทะเบียน
คุณลงทะเบียนคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
บัญชีของท่านจะถูกตรวจสอบ และท่านจะได้รับลิงค์สำหรับการ log in กลับไป
ตกลง
แก้ไขสำเร็จ
ตกลง
แก้ไขไม่สำเร็จ
ตกลง