เทสโก้ โลตัส ชู 22 โครงการประชารัฐ ปั้นเกษตรกร-ผู้ประกอบการ เติบโตยั่งยืน รับไทยแลนด์ 4.0

เทสโก้ โลตัส ฉลองความสำเร็จ 22 โครงการประชารัฐ ร่วมมือภาครัฐและชุมชนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชาวไทยกว่า 2,500 ครอบครัว ใน 20 จังหวัด วางรากฐานให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยแต่ละฝ่ายนำความรู้ความเชี่ยวชาญของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ภาครัฐได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกผักผลไม้ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่วนเทสโก้ โลตัส ช่วยในการวางแผนการผลิต การคำนวณต้นทุนการผลิต การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการมาจำหน่าย สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ โดยโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ส่วนใหญ่นั้นเป็นโครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งเป็นการสนับสนุนประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ การรับซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงตรงจากแหล่งผลิต ยังจะช่วยให้ลูกค้าของเทสโก้ โลตัส ได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาประหยัดอีกด้วย

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ชื่อบริษัท*
รหัสคู่ค้า 5 หลัก*
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่ง*
อีเมล*
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)*
สินค้าและบริการที่ขายให้กับเทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ)*
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเป็นคู่ค้ากับเรา
ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่อยู่
ปีที่เปิดดำเนินการบริษัท / โรงงาน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียนบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)
อีเมล
เว็บไซต์
รูปสินค้าและบริการ
UPLOAD
UPLOAD
UPLOAD
สถานะผู้ประกอบการ​ (สามารถตอบได้มากกว่า 1)
ผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้นำเข้า
ผู้แบ่งบรรจุ
สินค้าและบริการที่ขายให้เทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ) *
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อสินค้าและบริการ / ยี่ห้อ
รายละเอียดของสินค้าและบริการ
ปัจจุบันจำหน่ายสินค้านี้ให้ที่ใดบ้าง
กำลังการผลิตต่อเดือน
มาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
เลขสารบบอาหารจากสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.) โปรดระบุ
เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โปรดระบุ
GAP
ISO 9000 / 9001 / 9002
ISO 14000
ISO / IEC 17025
HACCP
BRC
GMP
โครงการอาหารปลอดภัย "Food Safety" ของกระทรวงสาธารณสุข
SA 8000
อยู่ในระหว่างการขอใบรับรอง (โปรดระบุ)
ไม่มีใบรับรอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ลงทะเบียน
คุณสมัครเป็นคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
กรุณารอการตอบกลับ ระหว่างทีมงานจะพิจารณาข้อมูลของท่าน
ตกลง
ลงทะเบียน
คุณลงทะเบียนคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
บัญชีของท่านจะถูกตรวจสอบ และท่านจะได้รับลิงค์สำหรับการ log in กลับไป
ตกลง
แก้ไขสำเร็จ
ตกลง
แก้ไขไม่สำเร็จ
ตกลง